Son Dakika haberi

Göremediklerimiz…ve “Görünmezlik”…

.
.
Kameralar sayesinde alınan görüntüler birçok teknolojilerin birlikte kullanılması ile görüntüye sunulur.
Kameralarda’ki ve aktarma organlarında’ki birçok program insanların görme duyuları ile beyinlerine yüklenir.
İnsanların gözlerinin algılama özelliği ve beynin tanımlama ve işleme özelliği insanların yönetimlerinde görev alır.
.
Görme değerlendirmesi:

– İnsan beyni “mantık sistemiyle yönetim yapar”, mantık; “önceden kaydedilmiş bilgiyi olduğu gibi kullanmak” demektir.
– Beynin yapısındaki hafıza kaydı algılayıcılar sayesinde yüklenir, daha sonra bu bilgiler kalıp olarak kullanılır.
– İnsan beyni birçok bilgiyi alırken uyarı sistemlerini devreye sokamaz, yani birçok bilgi bir “truva atı mantığı” ile beynin içersine girerek insanların kendilerini yönetimlerinde farketmeden yer alırlar.
.
Algılama-Görme anatomisi-doğal-yaradılış yapısı:

GÖRME BİR ALGILAMA MANTIĞIDIR, KÖR OLAN İNSANLAR SADECE CİSİMLERİN IŞIK YANSIMALARINI VE BOYUTLARINI ALGILAMADA SINIRLI OLAN İNSANLARDIR.
– İnsan anatomisinde doğal uyum vardır, eğer doğal olmayan bilgiler beynin içersine hafıza olarak girer ise beynin çalışmasını depresyona sokar, beyin kararlarını asla doğru veremez, verdiği kararlar tutarsız olur, çünkü; “beynin içersine birbirini tersliyen mantıklar” oluşur.
– Çok önemli bir mantık’ta “db.-gürültü mantığı”dır, gürültü mantığında ayni sahada birçok haraketin farklı noktalardan güç oluşturup bir birlerini yok etmesidir; bir orkestranın şefi olmadan her enstrüman-alet in ayrı bir ses çıkarması gibi bir mantıktır, orkestra şefi bütün gurubun bir uyum içersinde haraketini sağlar. Gözlerimizdeki “iki göz mantığı” gözün odak noktası oluşturup diğer bütün görüntülerden ilgi mantığını ayırarak beyne gürültü olmadan, seçerek görüntüyü almasını sağlar, yani “üç boyut”tan odak oluşturmayı sağlar.
.
.
RESİM İZLERKEN RESMİ OLUŞTURAN MANTIKLAR

.
Fokus-netlik

.

Linearite-doğrusallık;

Yeni üretilen ekranlarda bu ayarlar ya otomatik yada el ile ayarlanır, otomatik ayarlar yoksa, ya’da seçilmezise, her program yayınında farklı kayıtladan kaynaklanan bu ayarlar resimlerin düzgün görünmemesini oluşturur, bu durum resimlerin ya olması gerekenden uzun, yada olması gerekenden kısa, yuvarlak-daire görüntüler basık yada şişkin görünür, malesef bu aletleri kullanan insanlar izledikleri ekranın tam dolmasını isterler, bu durmda resmin kayıtlarına uymadığı takdirde sürekli orantısı bozuk bir resim izleme durumu oluşur, bu’da insan beyninde çok önemli bir dengesizlik oluşturur.
Üretici firmalar bu ürünlerde “otomatik resim linearitesi seçicisi” koymadıkları niçin insanlar çok önemli bir hastalıkla karşı karşıyadırlar.
Dikkatsizce yapılan bu davranışlar insan beynindeki orantı test sistemini bozar, ve insanlar düzgün olmayan-seçici olmayan bir beyinle karşı karşıya kalmaktadırlar.
.
Brıgnes-Aydınlık
.

Kontrast-aydınlık-karanlık oranı;

 

G Ö R Ü N M E Z L İ K

Bu çok önemli bir görme mantığıdır, insanlar çok güneşli yada ışıklı-bir ortamdan ışıksız bir yere (tünel-mağara-kapalı az ışıklı alan) geldiklerinde gözler ışık dendesini çok çabuk kuramaz ve bir zaman görme kusuru oluşur. Digital sistemlerde bu ayarlar sabitlenmiştir, yada ayrı bir ayar imkanı verilmiştir.

Birçok resim alıcıları çok farklı (yüksek kontras) olan bir ortamda bazı aydınlık, bazıda karanlık noktaları algılıyamaz.

.

Mavi ışık; madde yapılarına göre seçim-tanım

Mavi ışık ayni renkte fakat farklı madde yapılarında farklı yansıma yapan ışıktır, bu sayede farklı yapıdaki  ayni renkle işlenmiş görüntüler mavi ışık ile görülebilir..

.

Stroboskop; Frekans buluşmalı görüntü

Frekansları gözümüzün göremiyeceği hızlardaki görüntüler ayni hızda yanıp sönen ışık sayesinde görülebilir.

Bu çok önemli bir görme mantığıdır, insanlar çok güneşli yada ışıklı-bir ortamdan ışıksız bir yere (tünel-mağara-kapalı az ışıklı alan) geldiklerinde gözler ışık dendesini çok çabuk kuramaz ve bir zaman görme kusuru oluşur. Digital sistemlerde bu ayarlar sabitlenmiştir, yada ayrı bir ayar imkanı verilmiştir.

Birçok resim alıcıları çok farklı (yüksek kontras) olan bir ortamda bazı aydınlık, bazıda karanlık noktaları algılıyamaz.
.
Kolor-renk

.
Boyutlar-iki boyut-genişlik-yükseklik, kare-eşit, dikdörtgen-farklı oranlı pencere,üç boyut-genişlik-yükseklik–uzaklık(küp)
.
Freakans-Titreşim
.

Subliminal-Gizli-Bilinçaltı yönetim bilgisi:

Subliminal mesaj veya bilinçaltı mesaj, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır ve normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere tasarlanmıştır.
Subliminal mesajlar insanın bilinçli dikkati tarafından fark edilemezler, ancak bu mesajların insanın bilinçaltını etkiledikleri ileri sürülmektedir. Subliminal teknikler reklamcılık ve propaganda alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Dizilerde veya filmlerde karakterlerin içtiği içecek markaları, kıyafetleri subliminal mesaj örneklerindendir.
Bu tekniklerin amaçları, etkisi, kullanım sıklığı ve rekabet gibi konularda ahlaka uygunluğu konuları tartışmalıdır. Marka ve ürünlerin pazarlamasından toplumun ilgi , ihtiyaç ve algısını değiştirmeye kadar birçok konuda kullanılmaktadır.
Bir kişiyi kurumu ya da ürünü iyi göstermek yada kötü göstermek için o şey ile iyi yada kötü olan bir nesnenin aynı temada işlenmesi subliminal mesajın en yaygın kullanılma şeklidir.
Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde en bilinçli ve defansif kişiler bile bu mesajları ilk bakışta %100 olarak çözememektedir.
Bu da toplumlarımızı yönlendirmeli reklamlara karşı savunmasız bırakmaktadır.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Subliminal_mesaj

.
IŞIK FİLİTRELERİ-SEÇİCİLERİ:

Renk filitreli resimler.

KİRLİAN FOTOĞRAF ve manyetik alan resimleri
.

GÖREMEDİKLERİMİZİ GÖRMEDE YADIMCI OLAN ALETLER:
.
– Mikroskop-teleskop; Çok küçükleri büyütme ve çok uzakları yakınlaştırma aletleri.
– Skop; İşaretleri-frekansları seçme ve büyütme aletleri.
– Filitreler; Bazı ışıkları geçirmiyen bazı işıkları geçiren ve kimyasal seçicilik oluşturan önleyiciler.
– Stroboskop; Sabit hızlı haraket izleyicileri.
– Termal kamera; ısıyı gösteren kamera( ısı görünümü sayesinde varlıkların sıcaklıklarına göre şekillenen ayırım)
.
Bütün bunların dışında insan beyni gibi saklı haraketlerin izlenme mantıkları vardır.
.
Yazı-çizgi-resim karakteri
– Doğrusallık
– Eğrisellik
– Karışık
– Çizgideki frekans-sinüs
.
.

GÖRÜNMEZLİK- GİZLENME

Görünmezlik insanların tarihler boyu uğraştıkları ve değişik şekillerle bazen aleni, bazen gizli olarak yaptıkları uygulama’dır…

Japon Samuray savaşçıları “gözün görme alanı bilimi”ni kullanarak görünmeden insanlara yaklaştıkları ve aniden saldırdıkları bilimektedir..

Arap coğrafyası tarihinde kadınların gizlenmesi kültür-gelenek haline gelmiştir, bunun tarihte çeşitli olayların( güzel kadınların kaçırılması, ya’da cebren alıkoyulması-Büyük İskender’in Ortadoğu coğrafyasındaki kadınları toplayıp, toplu olarak askerlerine, yeni nesiller yetiştirmek için verdiği tarihi kayıtlardan bilinir…) kültüre etkisi ve gizlenme kültürü oluşması ile uygulama göstermiştir.

Çarşaf-Burka kullanılan coğrafyada birçok gizlenme bu şekilde sağlanır, insanların kimlikleri hatta kadın-erkek tanımları dahi mümkün değildir…

TESETTÜR-GİZLENME; Arap coğrafyasında bütün dinlerin inanç gereği olarak gösterilmiştir….halbuki İslamiyet’in emri ÖRTÜNME’ dir.

İnsanlar bu geleneği gizlenmek istedikleri birçok yerde halen kullanmaktadır

DÜNYADAKİ GÖRÜNMEZLİK ÇALIŞMALARI

Dünyadaki görünmezlik çalışmaları özellikle askeri alan için çok önemlidir…bu çalışmaların insanların sosyalitesini olumsuz yönde değiştireceği kesindir…insanların hakimiyet kurma davranışları hiçbir zaman engellenememiştir-engellenemiyecektir…

Hakkında Rıdvan Bilge

Ayrıca kontrol edin

Nebulalar ve gözlerdeki benzerlik

Nebula ya da bulutsu uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gazlar, toz, Hidrojen, helyum …